1. המידע המצוי באתר אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי.
  2. החומר המצוי באתר, הינו מידע בלבד וכל המסתמך עליו עושה כן על אחריותו בלבד.
  3. משרד עורכי דין שרעבי, נאורי, סנדלר לא ישא בכל אחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף מכל מין וסוג שהוא אשר יגרם ו/או עלול להיגרם בגין השימוש באתר.
  4. השימוש ייחשב כהסכמה לתנאים אלו.
כל הזכויות שמורות © 2018 שרעבי, נאורי, סנדלר - משרד עורכי דין
בניית אתר אינטרנט